ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Tip voor werkgevers: bespaar nu nog op overwerkuren en meerwerkuren

Als een werknemer meer tijd werkt dan zijn of haar contract, moet u de medewerk(st)er dit loon uitbetalen. Deze meer-uren noemt men bij een fulltimer overwerkuren en bij een parttimer meerwerkuren.

Wijziging: vakantietoeslag over overwerkuren en meerwerkuren

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is per 1 januari 2018 ook over overwerk en meerwerk vakantiegeld verschuldigd.
De nieuwe regeling betekent dat naast het overwerk- en meerwerkloon een percentage van 8% vakantiegeld verschuldigd is. Vooral als er een stuwmeer aan overuren zijn opgebouwd, kan dit aardig in de papieren lopen.

Afwijking CAO

Als een cao anders bepaalt, geldt voornoemde verhoging niet. Controleer dus eerst of dit ook voor uw branche geldt!

Tips voor de werkgever

  1. Bevat de cao geen afwijkende bepaling en betaalt u uw werknemers al meer dan 108% van het wettelijk minimumloon, maar heeft u niet expliciet gezegd dat het gaat om vakantiegeld, dan leiden de overwerk~ en meerwerkuren tot verhoging van dat loon. Zorg er dus voor dat u uitbetaling van vakantiegeld uitdrukkelijk benoemt en pas het arbeidscontract hierop aan (of maak een aanvulling daarop). Overleg met uw arbeidsjurist of dit (in uw geval) mag.
  2. Omdat bij werknemers die worden beloond tegen het minimumloon geen vakantiegeld in de uren begrepen kan zitten, houd er bij hun rekening mee dat de kosten voor het brutoloon voor meer~ en overwerk stijgt met een kostenverhoging van 8%.
  3. Dit gaat ook gelden voor nog niet uitbetaalde overuren en meeruren die vanaf 2018 nog uitbetaald moeten worden.
    Zorg er dus voor dat u deze uren nog voor het einde van 2017 zo veel mogelijk uitbetaalt.
  4. Als alternatief op voornoemde tip (van uitbetalen), kunt u de medewerkers (in overleg) de opgebouwde uren ook laten opnemen.
  5. Overigens, met werknemers die meer verdienen dan driemaal het wettelijk minimumloon, mag u afspreken dat het 8% vakantiegeld überhaupt niet van toepassing is.
  6. Let erop dat bij de reservering van het overwerk in de jaarrekening de verhoging is berekend.