ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Vertrouwen is goed, controle is beter

glazen spaarvarken die geld bevat

De regering zou beter kunnen luisteren naar de medewerkers van de Belastingdienst. Zij geven aan dat zij aanzienlijk meer belastinggeld kunnen innen wanneer zij meer ruimte en tijd krijgen om hun werk naar behoren te doen, aldus de vakbond Abvakabo FNV.

Continue reorganisatie

Vanwege bezuinigingen verkeert de Belastingdienst al sinds 1989 in een vrijwel continue reorganisatie. De komende jaren staat een besparing van 400 miljoen euro gepland, die sluiting van diverse kantoren met zich meebrengt. Het aantal medewerkers daalt, terwijl de hoeveelheid werk toeneemt. Hierdoor kunnen bepaalde controletaken niet meer goed worden uitgevoerd.

Spookburgers

Gevolgen zijn bijv. dat huurders straffeloos verbouwingen of zelfs hypotheekrente als aftrekpost kunnen opvoeren en wie dat wil kan zich probleemloos als inwoner van Nederland inschrijven om zo jaarlijks 2 procent AOW op te bouwen. ‘Spookburgers’ noemen medewerkers van de Belastingdienst deze mensen, en zo komen er steeds er meer vreemde eenden in de bijt, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Vertrouwen

Staatssecretaris Mr. Drs. F.H.H. Weekers herkent zich niet in het beeld dat hierboven is geschetst. Hij denkt dat extra capaciteit niet leidt tot hogere belastinginkomsten. Volgens hem gaat de FNV-bond ervan uit dat je geen enkele burger en geen enkel bedrijf kunt vertrouwen. “De praktijk is gelukkig anders”. Als het vertrouwen wordt geschonden, scherpt de Belastingdienst het toezicht aan, benadrukt Weekers. Als accountant wil ik echter hiertegen inbrengen: “Vertrouwen is goed, controle is beter”.