ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Boete? Nu met korting!

boete

De Belastingdienst start een landelijk project om de balansschulden omzetbelasting te innen. Daarbij kan er een korting plaatsvinden op de boete die staat op het niet of te laat afdragen van omzetbelasting. boete

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat op de balans van een bedrijf een omzetbelastingschuld staat. Vaak betreft dit naast de aangifte over het laatste tijdvak van dat jaar ook een bedrag dat bij het samenstellen van de jaarrekening naar voren is gekomen. Deze kan via een suppletieaangifte Btw aangegeven worden. Gebleken is dat die suppletieaangiften niet of niet tijdig worden ingediend. Bij controle door de Belastingdienst wordt in dergelijke gevallen vaak alsnog een naheffingsaanslag met boete opgelegd. Die boete bedraagt veelal 10% van het te betalen bedrag. Het feit dat de nog af te dragen omzetbelasting wel als schuld op de balans is opgenomen, doet hier niet aan af. De ondernemer heeft zelf de plicht om actie te nemen als hij weet dat er onvoldoende belasting is afgedragen en de belastingdienst hierover te informeren. Hier is een extra artikel in de wet over opgenomen (artikel 10a AWR).

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat op naheffingsaanslagen die in het kader van het project inning balansschulden omzetbelasting worden vastgesteld, maximaal een boete van ‘slechts’ 5% van het te betalen bedrag zal worden opgelegd. Het project geldt volgens de aankondiging alleen voor omzetbelastingschulden tot en met 2012.

In dit verband breng ik graag nog onder uw aandacht dat de Belastingdienst momenteel soepel omgaat met het verlenen van uitstel van betaling.

Overigens, wist u dat u zelf ook een boete in rekening mag brengen aan de overheid? Dit kunt u doen als zij uw factuur niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur hebben betaald.

Raadpleeg uw adviseur indien u achterstand heeft bij het indienen van suppletieaangiften omzetbelasting.