ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Wat niet kan, is nog nooit gebeurd

3 lampen: led-, spaar- en traditionele gloeilamp

In deze column schrijf ik over besparingen bij innovaties. Dit bericht bevat meer informatie dan in de kranten is gepubliceerd.

Innovatiebox

Door toepassing van de innovatiebox worden winsten uit innovaties tegen een lager tarief belast. In het begin van 2011 hebben we een special uitgegeven over de innovatiebox, voorheen de octrooibox genaamd.

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

Ook de WBSO is een stimuleringsmaatregel om innovaties te ontwikkelen. Hiermee wordt een loonkostenreductie (afdrachtvermindering op de loonheffing) op de arbeid van speur- en ontwikkelingswerk (hierna: S&O) verstrekt. Lees ook onze column over de verruiming hiervan. Overigens meldde een recent onderzoek dat meer dan de helft van de financiële directeuren deze maatregel niet effectief vond.

Nieuw: RDA (Research en Development Aftrek)

Vanaf 1 mei 2012 kan er met terugwerkende kracht naar 1 januari 2012 ook een tegemoetkoming op de overige kosten worden aangevraagd, de RDA. Deze kunt u aanvragen bij het Agentschap NL. Zie http://www.agentschapnl.nl/volginnovatie voor voorbeelden van ontwikkelingen die het agentschap onder meer heeft gesteund.

Korte uitleg RDA

Met de RDA mag de belastingplichtige een 40% extra kosten van het resultaat aftrekken. Bij een heffing van 25% is dit 10% belastingvoordeel en de administratieve lasten zijn gering. De RDA dient gelijk met de WBSO worden aangevraagd. Als er minder dan 150 uren per maand worden besteed aan S&O, wordt er voor de op te voeren kosten € 15 per uur aan kosten gehanteerd. Als er meer uren zullen worden besteed, moet er een schatting worden gemaakt voor de op te voeren kosten. Daarin worden alle directe kosten en uitgaven begrepen welke toerekenbaar zijn aan het S&O activiteiten. Daarvan zijn uitgesloten de afschrijvingskosten, financieringskosten, kosten van inhuur van arbeid en kosten die via de energie/milieu investeringsaftrek in aanmerking komen. Investeringen van € 1.000.000 of meer komen slechts voor 1/5 in aanmerking.

BMKB (Borgstelling MKB Kredieten)

Innoveren betekent meestal investeren. Daarvoor is kapitaal nodig. Als dit niet (helemaal) uit eigen middelen betaald kan worden moet het geld geleend worden. Het vinden van financiering is lastig, maar kan eenvoudiger worden als de overheid garant staat voor een deel van de lening. De voorwaarden verschillen voor het soort lening dat u aangaat, zoals voor de starters BMKB, innovatiefonds BMKB + (tot 2012 innovatief BMKB genaamd). Bespreek dit met uw bank of  geldschieter bij uw financieringsaanvraag.

Subsidies

Voor innovaties zijn vaak tegemoetkomingen in geld mogelijk. Nederland steunt via het www.Agentschap.nl de thema’s: energie en klimaat, internationaal, innovatie, milieu en leefomgeving en het octrooicentrum. Ook zijn er mogelijkheden als uw bedrijf onderneemt in één van de topsectoren (hightech, water, chemie, creatieve industrie, agrofood, tuinbouw, life sciences, energie en logistiek). Naast de Nederlandse overheid kunt u bij de Europese Commissie aankloppen. Zo draait zij in het programma Ondernemerschap en Innovatie (CIPPOI) weer een subsidiekraan open en wordt er binnenkort weer een subsidie beschikbaar gesteld.
De twee voorbeelden betreffen:

  • De Sustainable Industry Low Carbon (SILC). Deze ondersteunt ondernemerschap, innovatie en het concurrentievermogen van de industrie.
  • Binnenkort stelt de EC het onderdeel eco-innovatie open. Deze stimuleert om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten tot daadwerkelijke producten en diensten op de markt te leiden. De prioriteiten binnen dit onderdeel zijn: materialenrecycling, duurzame bouwproducten, de voedsel- en drankensector, waterefficiëntie, -behandeling en –distributie, het ‘vergroenen’ van ondernemingen en slim inkopen.

Advies bij innovatie

Vraag de RDA aan als u kosten maakt voor innovatie, sowieso als er toch al gebruik wordt gemaakt van de WBSO. Onderzoek daarnaast ook of er subsidies mogelijk zijn. Vraag deze tijdig aan en pas de innovatiebox toe in overleg met uw adviseur. Ga na of een eventuele financiering goedkoper kan middels de borgstelling door de overheid. Let daarbij goed op de voorwaarden. Zo heeft u soms een verklaring van een accountant nodig. Uiteraard bent u ook voor subsidieverklaringen bij ons aan het goede adres.

Een stimulans om te innoveren: Wat niet kan, is nog nooit gebeurd.