ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Ouderlijke woning alsnog ontzien

kanaalwoning

Ongeveer een jaar geleden schreef ik over een vervelende wijziging in de erfbelasting (voorheen successierecht), zie erven van de ouderlijke woning. Deze wijziging raakt ouders die tijdens hun leven de ouderlijke woning al hebben overgedragen aan hun kinderen met behoud van het recht om de woning kanaalwoningte blijven bewonen. Door een fictiebepaling in de wet, wordt de eerdere verkrijging geacht te zijn verkregen krachtens erfrecht. Hiermee werd de belastingheffing over de verkrijging verminderd, omdat men mocht uitgaan van de waarde ten tijde van de verkrijging. En gezien de waardeontwikkeling van woningen de laatste decennia, ligt die meestal behoorlijk lager dan de waarde op het moment van de heffing namelijk bij overlijden van de ouders.

Per 1 januari 2010 is de wet echter gewijzigd en werd er een streep door deze regeling gehaald. De verkrijging werd vanaf dat moment belast tegen de waarde op het moment van overlijden van de ouders. In eerste instantie werd er geen enkele overgangsregeling getroffen.

Tot enkele weken geleden…

Enkele weken geleden is de staatssecretaris na forse druk omgegaan. Er komt wél een overgangsregeling, voor hen die vóór 1 januari 2010 al onder de oude regeling vielen. Zij mogen blijven uitgaan van de waarde van de woning ten tijde van de eerdere overdracht, vermeerderd met waardestijgingen van 1 januari 2010 tot overlijdensdatum. Voor het bepalen van de waardstijging vanaf 1 januari 2010 wordt nu uitgegaan van de WOZ waarde. Deze overgangsregeling zal nog worden gepubliceerd in een beleidsbesluit.

Wilt u weten wat dit betekent in uw concrete situatie neemt u dan contact met ons op voor een advies op maat.