ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Fiscaal vriendelijk investeren in het milieu

De overheid maakt milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijk door hiervoor een extra aftrekpost te geven, te weten de Milieu InvesteringsAftrek (MIA). Jaarlijks wordt er een lijst gepubliceerd van investeringen die hiervoor in aanmerking komen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Graag wijzen wij u op enkele opvallende wijzigingen van de lijst ingaande 2018.

Wijzigingen in de Milieu InvesteringsAftrek 2018

Een nieuw thema op de Milieulijst is het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie (Carbon2Chem). Voor dit thema zijn drie nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen: F 4101, F 4102 en F 4103. Onder deze drie codes honoreert MIA investeringen in het afscheiden, transporteren en nuttig toepassen (in de chemische industrie) van CO2 uit industriële rookgassen.
Ondernemers die vervuiling in de kringloop aanpakken, kunnen rekenen op fiscaal voordeel voor investeringen in depolymerisatie van polyesterafval (F 1412) waarmee polyester tot de oorspronkelijke bouwstenen wordt afgebroken, detectieapparatuur voor zeer zorgwekkende stoffen (F 1421) om te voorkomen dat grondstoffen uit afval een gevaar opleveren voor het milieu of de volksgezondheid en apparatuur voor het terugwinnen van procesgassen of grondstoffen uit afgassen (F 1407).

Circulaire economie

In de circulaire economie, ofwel kringloopeconomie, worden er geen grondstofvoorraden uitgeput en worden reststoffen gebruikt. De circulaire economie wordt verder gestimuleerd door een aantal nieuwkomers op de lijst: inzamelapparatuur om de recycling te verbeteren (A 1610 en D 1616), apparatuur voor het refurbishen van producten en het verwaarden van reststromen (F 1200 en A 1400). Voor deze generieke codes geldt dat investeringen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, niet in aanmerking komen voor MIA.

Land- en tuinbouw

Ook voor de land- en tuinbouw zijn er verruimingen in de investeringen die in aanmerking komen.

Elektrisch aangedreven voertuigen

Ondernemers die investeren in volledig elektrische auto’s kunnen ook in 2018 rekenen op de MIA. Nieuw is de mogelijkheid investeringen in schoner rijden met bestaande auto’s te melden (A 3160 en A 3194). Ook lithiumhoudende accu’s voor vaartuigen (A 3310) komen in 2018 in aanmerking.

Raadpleeg uw adviseur om te kijken naar de mogelijkheden in uw situatie.