ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Bedrijfsovername: tips, succesfactoren en onderzoeksresultaten

Handenschudden

Volgens een recent onderzoek dat Hogeschool Windesheim te Zwolle heeft uitgevoerd, blijkt dat de economisch crisis heeft geleid tot een afname van het aantal bedrijfsoverdrachten. Deze daling betreft voornamelijk het kleinbedrijf (tot 10 werkzame personen), met uitzondering van de sector handel en reparatie. Het aantal overdrachten daalde in 1998-2003 van 13.000 naar 10.000 in de jaren 2008-2013. In 2003 had 9% van de bedrijven een overdracht gerealiseerd en in 2013 maar 4%. Er wordt geconcludeerd dat de recessie invloed heeft op de overnamemarkt. Ik voorzie daarom een stuwmeer aan overdrachten die op komst zijn, dus wees er op tijd bij.

Tips: Lage rente en redenen om over te nemen

HandenschuddenEen tip: Vanwege de historisch lage rente zien we een voorzichtig herstel in de overnamemarkt. Een bedrijfsovername van een concullega is een goede manier om je markt te vergroten. De overname van een branchevreemd bedrijf is een mogelijkheid om een unieke productcombinatie in de markt te brengen. De overname van een leverancier of klant is een mogelijkheid om voordelen in de keten te behalen.

Uitstaande verkoopopdracht

Regelmatig hebben we de opdracht om bedrijven te (ver)kopen. Volg deze link van een verkoopprofiel van een kleiner bedrijf met ruimte voor omzet- en winstgroei.

Knelpunten overdracht

Uit twee wat oudere onderzoeken uitgevoerd door Hogeschool Zuyd, blijkt dat de helft van de gestaakte ondernemingen hadden kunnen worden overgedragen.

Verder zien zij zes knelpunten: De waardering van de onderneming, het onwenselijk vinden om het bedrijf openbaar in de verkoop te zetten, afstand nemen door de verkoper, kennis van het bedrijf van de koper, fiscale regelgeving en de financiering. Ik vind het opvallend dat voor al deze knelpunten de accountant oplossingen kan aandragen.

Lees op onze site meer onderzoeksresultaten waar u uw voordeel mee kunt doen. Daar hebben we ook de zeven succesfactoren genoemd.

Interessant? Deel het met ons of -beter nog- met uw collega ondernemers bijvoorbeeld via Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn et cetera.