ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Geld besparen voor werkgevers

Foto gebouw met logo UWV

Volgens wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) krijgen werknemers na twee jaren ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daartoe is er in 2014 een begrip bijgekomen in de salarisverwerking: de werkhervattingskas, kortweg de Whk genoemd. De Whk vervangt de gediffentieerde premie WGA. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en maakt onderdeel uit van WIA die door de UWV wordt uitgevoerd.

Foto gebouw met logo UWVOnderdelen werkhervattingskas

De Belastingdienst stelt het Whk percentage vast en afhankelijk van de loonsom moet de werkgever de premie afdragen aan de Belastingdienst. Het premiepercentage is afhankelijk van de sector waarin u ingedeeld bent en hoeveel u verloont. De heffing bestaat uit drie onderdelen: De WGA-vast, de WGA-flex en de ZW-flex.

Besparingstips:

Informeer salarisverwerker

Eind vorig jaar heeft u als werkgever van de Belastingdienst de beschikking Whk ontvangen waarop de premiepercentages van voornoemde drie onderdelen staan. Zend die door naar uw salarisverwerker, zodat die de salarissen met de juiste premie kan verlonen. Anders riskeert u dat u te weinig of teveel afdraagt.

Houdt 50% van de WGA premie in

Niet nieuw, maar wel ter bespreking met uw werknemers (zeker in slechte tijden): u mag 50% van de premie WGA op de werknemer verhalen via de loonstrook. Dit wordt berekent over het WGA-vast en het WGA-flex percentage.

Bezie het eigenrisico drager zijn voor de  WGA

Vanaf 2007 kon men de verzekering van de WGA-gediffentieerde premie uit het publieke bestel halen en voortaan zelf verzekeren. Daarmee draagt u tot 10 jaren lang het risico voor gedeeltelijke en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Vooral in het begin kon de premie aanzienlijk lager zijn en u daarmee geld besparen, maar tegenwoordig kan men –afhankelijk van het premiepercentage- zich misschien weer beter aansluiten in het publieke bestel. Vanaf 2014 betaalt u als eigenrisicodrager dan geen premie WGA-vast, maar wel de WGA-flex. Lees pagina 35 van deze link naar het UWV voor de premiepercentages per sector en vergelijk die met het premiepercentage die u betaalt bij een verzekeraar. Vraag aan de verzekeraar waar het zogeheten in- en uitlooprisico gedekt is, zodat u bij claims wel gedekt bent. Er is namelijk wat gewijzigd in de zogeheten staartlasten.

Agendeer het eigenrisico drager zijn voor de  WGA-flex

Vanaf 1 januari 2016 kunt u eigenrisicodrager worden voor de premie WGA-flex. De verzekeraars zijn bezig om de premiepercentages voor te berekenen. Agendeer om tijdig een vergelijk te (laten) maken.

Bezie het eigenrisico drager zijn voor de  ZW

Net als dat u eigenrisicodrager kunt zijn voor de WGA, kunt u dat ook zijn voor de ZW (ziektewet). U draagt dan het risico voor arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u daarom een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie. Vanaf 2014 betaalt u als eigenrisicodrager de ZW-flex niet, maar u draagt voortaan ook het risico van overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.