ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Plan vooruit, financial planning

Man met verrekijker

De aangifte is vaak al weer ingediend. Voor velen is dit een moment om vooruit te kijken. Met alle ophef over pensioenen en AOW krijg ik veel vragen over financial planning. Ook de markt van de bedrijfsoverdrachten trekt weer aan, waarbij de vraag speelt: hoeveel moet ik sparen om later te kunnen doen wat ik wil?

Financial planning of Estate planning

Als het (daarnaast) de vraag is, hoe hevel ik zo fiscaal vriendelijk en juridisch correct het vermogen over aan mijn nabestaanden, spreken we over estate planning.

Pensioen

Man met verrekijkerIn Nederland kennen we 3 pijlers waarop pensioen wordt opgebouwd. De eerste pijler is AOW, de tweede is pensioen die bij een werkgever is opgebouwd en de derde is hetgeen u zelf hebt gespaard. Vaak zijn die eerste twee weinig te beïnvloeden. Daarom is het dus de vraag hoeveel er zelf moet worden gespaard. Iedereen heeft zijn eigen wensen: nu veel sparen voor later of andersom. Ook het reeds opgebouwde vermogen speelt een rol. Verder zijn verwachtingen belangrijk, wat gaat de rente doen: is die gelijk aan de consumentenprijsindex en de loonindex? Dit kan niet anders dan maatwerk zijn. Een goed aanvangsgesprek is cruciaal.

Intakegesprek

Tijdens het eerste overleg wordt niet alleen de opdracht besproken en welke gegevens er nodig zijn, maar ook gekeken of de adviseur en de klant op dezelfde golflengte zitten. En –als de klant een partner heeft- hebben zij wel dezelfde vraag? De benodigde gegevens zijn: de saldi van het vermogen en schulden alsmede de inkomsten en uitgaven, welke risico’s die behelzen en welke wijzigingen daarin te verwachten zijn.

Voordelen financiële planning

Financieel plannen heeft nog meer voordelen. Ook wordt u zich bewust van de uitgaven. Uit die bewustwording volgen besparingen. Door het in kaart brengen van de situatie volgen ook acties; Als de vaste rente op de hypothecaire lening hoog is; wordt het niet tijd om te verhuizen? Daarnaast kunnen er fiscale of juridische aandachtspunten zijn, waardoor het advies zichzelf terugverdient. Een voorbeeld van zo’n constructie: Stel in de BV betaalt u 25% vennootschapsbelasting over het resultaat en bij uitkering van dividend nog eens 25%. Een aftrekpost levert dan 43,75% belasting op. Als u leent van die BV is de rente daar aftrekbaar en in privé belegt u nagenoeg belastingvrij. Dan bespaart u toch jaar in, jaar uit?

Ja, we verkopen winst!