ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Wat is MVO en waarom duurzaam ondernemen?

Vrouw kijkt in gedachten verzonken naar opgaande of ondergaande zon

Wat is het verschil tussen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en duurzaam ondernemen? Vrouw kijkt in gedachten verzonken naar opgaande of ondergaande zonMVO heeft een sociale achtergrond en duurzaam ondernemen heeft een ecologische basis. De termen worden echter door elkaar gebruikt. Ze duiden het evenwicht aan of men bij het ondernemen rekening houdt met sociale belangen, milieuaspecten en economische resultaten. Ofwel: People, Planet, Profit; in het Nederlands: mens, milieu en maatschappij.

Volledigheidshalve, minder bekend is dat de term Profit in het jaar 2002 is vervangen door Prosperity (welvaart).

Waarom duurzaam ondernemen?

Voor grote ondernemingen bestaan er verplichtingen tot rapportage hierover, zoals BW 2:391. Maar meestal gelden er geen wettelijke verplichtingen om duurzaam te gaan ondernemen. De richtlijnen van OESO en ISO (26000), NEN (9026), GRI en RJ (400) op basis waarvan de mate van MVO wordt getoetst zijn (bijna altijd) vrijwillig. Menigeen denkt (daarom): hoe kan ik voordeel behalen aan duurzaam ondernemen?

Hoewel deze denkwijze niet MVO is, noem ik wel een aantal voordelen: Uit de huidige crisis leren we de gevolgen van het ‘graaigedrag’. Het korte termijn denken van bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Aan de andere kant blijken familiebedrijven rendabeler, mede vanwege het lange termijn denken.

Een concreet voorbeeld hoe u aan MVO kunt verdienen. Stel u heeft € 10.000 spaargeld ‘op de bank’ staan. Jaarlijks ontvangt u 2% rente, dus € 200? Als u voor dat spaargeld een zonnepaneel koopt, bespaart u jaarlijks ruim € 700 op uw elektriciteitsrekening… De rekensom is complexer omdat je ook rekening moet houden met de afschrijving op het zonnepaneel. Maar aan de andere kant zijn er ook subsidies en belastingvoordelen te behalen die dit (deels) gelijktrekken.

Nog een voordeel: als u maatschappelijk verantwoord onderneemt, zullen klanten langer bij u afnemen. Sterker nog, de overheid en een aantal grotere bedrijven willen voortaan alleen afnemen van organisaties die duurzaam ondernemen. En misschien hebben we geen keus, want het denken van de mens is aan het veranderen, grondstoffen raken eens op en door transparantie wordt alles zichtbaar.

Heeft u vragen over MVO of wilt u uw maatschappelijk verslag gecontroleerd hebben, neem dan contact met ons op.

In aanvulling op bovenstaande column welke is gepubliceerd, wil ik u hier meer meegeven over duurzaam ondernemen:

Dimensies

De drie dimensies waarop het MVO wordt beoordeeld zijn:

 1. Normen en waarden
 2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 3. Maatschappelijke betrokkenheid

Stappen in de implementatie

Eigenlijk is MVO ondernemen ‘met gezond verstand’, of –zoals ik het ook wel noem- met GBV (Gezond BoerenVerstand). Als men MVO bewust en gestructureerd wil implementeren, zijn de volgende stappen te onderscheiden:

 1. Bewustwording en visievorming
 2. Nulmeting en positionering
 3. Organisatorische borging en uitvoering
 4. Meting en herijking
 5. Verantwoording en communicatie

We hebben op onze pagina MVO- of duurzaamheidsverslag verwoord hoe we u daarbij kunnen helpen.

Overwegingen

Hieronder stel ik een aantal vragen die betrekking hebben op MVO, met het doel u hiermee bekend te maken en u te ‘prikkelen’.

 • Als ik de veiligheid van een werkplek of de gezondheid van de omgeving beoordeel, bezie ik dat vanuit mijn portemonnee, mijn personeel, mijn klanten of mijn kroost?
 • Qua het aannamebeleid van personeel, passen nuluren contracten bij duurzaam ondernemen?
 • Wordt het ziekteverzuim periodiek beoordeeld?
 • Wordt er in de organisatie gediscrimineerd op basis van ras, geloof of geslacht?
 • Hanteren we een klokkenluiderregeling, waarin wordt beschreven hoe belanghebbenden (zoals personeel of klanten) worden beschermd bij het melden van misstanden?
 • Let ik bij investeringen of inkopen altijd op de keurmerken zoals Energy Star en FSC?
 • Geef ik als directie zelf het goede voorbeeld?
 • Hebben we als organisatie een visie, strategie of beleid op het gebied van duurzaam ondernemen?
 • Hoe zou een persbericht aangaande ons bedrijf (over 25 jaren) luiden met betrekking tot het milieu?

Bovenstaandelijst is natuurlijk niet limitatief.