ACMO Accountants + Belastingadviseurs

BTW-administratie

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde, ofwel omzetbelasting en refereert naar de Wet op de omzetbelasting. Die verplicht de ondernemer onder andere een administratie bij te houden met geregelde afsluitingen.

Meestal wordt deze administratie ingebakken in de financiële administratie. Deze mondt uit in een overzicht dat kan worden gebruikt voor de aangifte omzetbelasting of kan vaak zelfs de aangifte rechtstreeks verzenden. De administratie moet synchroon lopen met het tijdvak waarover aangifte moet worden gedaan: maandelijks, kwartaal (met of zonder voorschotten) of jaarlijks. Veel voorkomende vragen zijn:

  • Ben ik een BTW-ondernemer?
  • Welk tarief moet ik toepassen?
  • Mag ik ook gescheiden tarieven hanteren op één factuur?
  • Wat houdt de Wet ketenaansprakelijkheid voor mij in?
  • Wat betekent de verleggingregeling voor mij?
  • Kan ik risico’s afdekken met een G-rekening (geblokkeerde rekening)?
  • Moet ik een factuur behandelen in het tijdvak als de datum of de betaling er in valt?
  • Wat is een suppletieaangifte omzetbelasting en moet ik die verplicht indienen?

De meeste van uw vragen hebben wij al eens beantwoord, zodat wij u ad hoc kunnen adviseren hoe te handelen. Als er vragen bij zitten die wij niet direct kunnen beantwoorden, mag u erop vertrouwen dat wij u binnen afzienbare tijd wel het antwoord geven.