ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Administraties

De verplichting tot het voeren van een administratie is al vanaf het jaar 1807 vastgelegd in de wet. Vaak vraagt men zich af wat in de administratie moet worden vastgelegd: het vermogen en, afhankelijk van de omvang en de soort werkprocessen, alles van de onderneming. De administratie resulteert in een overzicht die de rechten en plichten van de onderneming tonen en draagt zorg voor het voldoen aan de bewaarplicht. De administratieplicht kan ook uit andere wetten volgen. Een bekend voorbeeld daarvan is de Wet op de Omzetbelasting. Vanuit deze en andere wetgeving kunnen aanvullende eisen aan de administratie worden gesteld.

Naast de verplichting vanuit de wet willen we graag dat de administratie ook nuttig is voor de onderneming. Het voeren van een administratie is een methode om mutaties in vakjes te plaatsen en vast te leggen. Hierdoor worden gegevens omgezet in informatie. En die informatie kan worden benut door de onderneming. Denk hierbij aan het aanmanen van debiteuren, het volgen van de afwikkeling van contracten, het berekenen van de resultaten van projecten, het uitvoeren van betalingen, het bijhouden van een CMS enzovoort. De functies zijn legio. In andere woorden, administreren is het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van:

  • het besturen en beheersen van een onderneming;
  • het doen functioneren van een onderneming;
  • het afleggen van verantwoording hierover.

Dankzij de automatisering is het voeren van een administratie vaak goed zelf uit te voeren. Wij helpen u graag met het kiezen van de juiste software. Voor de verkoop van een aantal softwarepakketten ontvangen wij provisie. Omdat wij op basis van uren werken en hierbij onafhankelijk wensen te zijn, storten wij een door ons ontvangen provisie door naar uw bankrekening. Maar we stoppen niet bij de ondersteuning in de inrichting en aanschaf van de applicatie. Wij helpen u ook met de inrichting van de administratie. De software kent standaard termen, waardoor wij nagenoeg alle soorten administraties kunnen inrichten. En als er vragen zijn, helpen wij u deze op te lossen of een vraag door te sturen naar de ontwikkelafdeling van de applicatieschrijver. De ondersteuning van softwareleveranciers aan accountants is namelijk meestal beter dan naar één enkele klant.

Er bestaan meerdere soorten administraties, waarvan we er een aantal hebben beschreven op deze website.