ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Formulieren UWV en Belastingdienst indienen met eHerkenning nivo 3

Vanwege het in gebruik nemen van eHerkenning, heeft de staatssecretaris van Financiën de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Regeling EBV) gewijzigd. Vanaf heden geldt: Het gebruik van eHerkenning is noodzakelijk om in te loggen op MijnBelastingdienst-zakelijk. Via dat portaal worden de aangiften loonheffing en vennootschapsbelasting gedaan, als u deze zelf indient. Dat kan niet meer via het oude portaal van de Belastingdienst. Voor het doen van aangifte omzetbelasting is het oude portaal van de Belastingdienst met de gangbare inlogmethode (gebruikersnaam en wachtwoord) nog steeds beschikbaar. Het gebruik van eHerkenning is voor het doen van aangifte omzetbelasting niet nodig.

Aanleiding voor eHerkenning

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist dat informatiesystemen, die persoonsgegevens verwerken, passend zijn beveiligd. In verband daarmee heeft de Belastingdienst een nieuw portaal gelanceerd: MijnBelastingdienst Zakelijk. Dat portaal vervangt het inloggen voor ondernemers. Om in te kunnen loggen op MijnBelastingdienst Zakelijk is eHerkenning nodig op beveiligingsniveau 3. Andere authenticatiemiddelen dan eHerkenning voldoen nog niet aan de eisen voor dit beveiligingsniveau.

Aanleiding van dit nieuwsbericht

Ook voor het indienen van de formulieren om de compensatie voor de transitievergoeding aan te vragen, worden per 1 april 2020 formulieren door het UWV beschikbaar gesteld. Deze formulieren zullen met eHerkenning ingediend moeten worden.

Maar tevens zullen formulieren in verband met het coronavirus, zoals de verzoeken tot werktijdverkorting of andere maatregelen (zie link naar kamerbrief maatregelen met betrekking tot het coronavirus) beveiligd ingediend moeten worden.

Daarover kregen en krijgen we vragen van onze klanten.

Oplossing

Veel formulieren moeten tegenwoordig minimaal met het veiligheidsnivo drie worden geuploaded. Wij, ACMO Accountants + Belastingadviseurs beschikken (zo lang we dit nodig achten) over eHerkenning nivo 3. Maar wij kunnen / mogen geen formulieren voor andere ondernemingen uploaden, omdat die bijvoorbeeld andere bestuurders hebben dan ACMO Accountants + Belastingadviseurs. Om uw formulieren toch te uploaden, moeten we gemachtigd worden. Daartoe zien we twee oplossingen:

 1. U vraagt zelf eHerkenning aan en vult de formulieren zelf in.
  1. Nadeel: dit komt bij sommigen als omslachtig over (niet alle ondernemers snappen het administratieve proces bij de leverancier).
  2. Voordelen: u kunt dan zelf formulieren indienen en het aanvraagproces is goedkoper (dan dat wij dit aanvragen).
 2. Wij vragen op basis van onze eHerkenning een (reguliere) machtiging aan.
  1. Nadelen: alleen wij kunnen formulieren voor u indienen en het is duurder (dan dat u het zelf aanvraagt).
  2. Voordeel: het administratieve proces wordt als eenvoudiger ervaren.
   U kunt op een later moment alsnog besluiten om de eHerkenning zelf aan te vragen, maar dan zijn er dubbele kosten.

De kosten voor de eHerkenning (die u voor de complete looptijd vooraf dient te betalen), verschillen per leverancier. Onze leverancier brengt voor een machtiging of een aanvraag van eHerkenning per jaar voor één jaar € 41,00, twee jaren €34,50 en drie jaren €29,95 in rekening (ofwel € 41,00 voor één jaar, € 69,00 voor twee jaren en € 89,95 voor drie jaren), prijspeil begin 2020).

Wij raden aan dat u eerst overweegt om eHerkenning zelf aan te vragen, zeker als u zelf ook formulieren indient (zoals ziekmeldingen bij het UWV). Bij bepaalde invulvelden in de formulieren, kunnen we u helpen. Indien u alles door ons laat regelen en begrijpt / ermee akkoord gaat dat dit extra kost, vernemen we graag:

 1. uw opdracht daartoe dat we deze machtiging moeten aanvragen,
 2. dat u de kosten hiertoe aan ons vergoedt,
 3. voor hoeveel jaar we de eHerkenning moeten aanvragen alsmede,
 4. de reden van de aanvraag en
 5. informatie hiertoe.

We merken op dat het proces tijd in beslag neemt. Dit kan zo enkele weken duren. Dus vraag deze op tijd aan, ook als u de formulieren door ons wilt laten indienen.

Afsluiting

Er is nog overleg / lopen nog Kamervragen over welk formulier onder het eHerkenning moet vallen. Kleine bedrijven gebruiken eHerkenning alleen voor het doen van belastingaangifte. Zij vinden de aanschafkosten hoog, gezien het beperkte gebruik. De staatssecretaris denkt dat de prijs van eHerkenning zal dalen als het gebruik daarvan toeneemt en er nieuwe aanbieders op de markt komen. Mogelijkheden om kleine ondernemers te compenseren voor de kosten van eHerkenning zonder juridische risico’s zijn er niet. Wel kunnen ondernemers de zakelijke kosten van eHerkenning als bedrijfskosten in mindering brengen op hun winst. Dat betekent dat een deel van de kosten uiteindelijk niet door de ondernemer wordt gedragen. Voor organisaties, die geen belastbare winst genereren, geldt dit niet.

We hopen dat we u hiermee hebben geïnformeerd. Als er vragen over zijn, horen we het graag.