ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Eindejaarstips

Kleine knipsel uit eindejaarsbrief 2014

In de laatste weken van het jaar is het van belang om te kijken of er nog maatregelen te nemen zijn om uw belastingaanslag over het jaar 2014 te verlagen.
Er zijn bijvoorbeeld regelingen die alleen dit jaar gelden en waar u mogelijk nog gebruik van kunt maken.

Belastingvrij schenken

Te denken valt aan de mogelijkheid om in 2014 een schenking te doen van €100.000 welke door de ontvangen aangewend dient te worden voor de aankoop, onderhoud of uitbreiding van de eigen woning. Onder voorwaarden is het mogelijk dat de uitwerking hiervan na 31 december 2014 plaatsvindt.

Kleine knipsel uit eindejaarsbrief 2014Lage Btw op onderhoud woning

In dat kader valt ook te noemen dat de tijdelijke regeling voor het lage omzetbelastingtarief op onderhoud van woningen is verlengd tot 1 juli 2015. U kunt dus nog besparen op de onderhoudskosten van uw woning of tuin.

Lagere dividendbelasting

Ondernemers in de BV kunnen dit jaar nog gebruik maken van het eenmalig verlaagde tarief voor dividenduitkeringen van 22% in plaats van de gebruikelijke 25%. Misschien heeft u het geld in privé niet nodig, maar heeft u wel u een rekening-courantschuld aan uw BV die u nu met korting kunt aflossen middels een dividenduitkering.

Over dividenduitkering gesproken, er zijn wel een aantal aandachtspunten. De bestuurder van de vennootschap kan tegenwoordig aansprakelijk worden gesteld als bij calamiteiten wordt vastgesteld dat er kort daarvoor nog dividenden zijn uitgekeerd. Ook als er in eigen beheer een pensioen wordt opgebouwd en door de dividenduitkering de uitbetaling van het pensioen in gevaar komt, kan de belastingdienst stellen dat men afziet van pensioen. Om aan te tonen dat er wel degelijk ruimte is voor een dividenduitkering dient de bestuurder een uitkeringstest uit te voeren en uiteraard vast te leggen. Hier kunnen wij u bij ondersteunen, wij beschikken over een werkprogramma en een handleiding.

Premiekorting loonbelasting

Controleer in uw loonadministratie of u alle premiekortingen en aftrekken heeft benut waar u mogelijk recht op heeft. Denk daarbij ook aan de premiekorting die per 1 juli 2014 is ingevoerd voor werkgevers die jongeren tussen de 18 en 27 jaar een arbeidscontract geven van minimaal 32 uur per week voor minimaal 6 maanden.

Voorkomen verliesverdamping

Denk verder aan maatregelen om te voorkomen dat verliezen verdampen (verliezen zijn een beperkt aantal jaren te verrekenen) en dat herinvesteringsreserves vrijvallen in de winst.

Tijdvak Btw

Wilt u volgend jaar een ander aangiftetijdvak voor de omzetbelasting, vraag deze aan voor 15 december.

Wijzigingen 2015, zoals loonadministratie

Als u zeker weet dat u alle maatregelen heeft genomen om 2014 af te sluiten, blijk dan ook vooruit naar 2015: o.a. de wijzigingen in het arbeidsrecht (zie de recent geplaatste column op onze website) en de verplichte invoering van de werkkostenregeling (zie ook de column over de fiets en de WKR).

Kijk voor alle eindejaarstips in de nieuwsbrief op onze website.

Wij staan graag voor u klaar om u van advies te dienen, maak eens vrijblijvend een afspraak!