ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Disclaimer mail

De informatie verzonden in en met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Bij ontvangst door een andere verkeerde entiteit, verzoeken wij u beleefd dit ons te melden en dit bericht permanent te vernietigen. De informatie in deze e-mail is slechts voor informatief gebruik, aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen originele documenten voorzien van een authentieke handtekening van de daartoe bevoegde personen zijn rechtsgeldig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ACMO Accountants + Belastingadviseurs. ACMO Accountants + Belastingadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Om de afhandeling van uw mailberichten beter te waarborgen verzoeken wij u uw mailberichten alleen te richten aan info@acmo.com.
ACMO Accountants + Belastingadviseurs is onderworpen aan Nederlands recht.